Sme Slovenská spoločnosť SHONTELLE spol. s r.o.

( konateľ: Lukáš Gajdoš ) 

Zapísana dňa 6.10.2011 v obchodnom registry.

Oddiel: sro. Vložka číslo: 154170/B

Sídlom: Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava – mestská časť Rača, 831 06

IČO: 46375732, DIČ: 2023362660

Bankový Business účer: 

Slovenská sporiteľňa: IBAN / SK06 0900 0000 0052 1457 1194 

Označenie banky: 

SLSP, Kód banky: 0900, SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX,